Ontlastingsincontinentie: klachten, diagnose en behandeling

Home / Mens en Gezondheid / Ontlastingsincontinentie: klachten, diagnose en behandeling

Bij het woord incontinentie denken verreweg de meeste mensen direct aan incontinentie voor urine, maar ook incontinentie voor ontlasting komt vaker voor dan u wellicht zult denken. Er wordt geschat dat er ongeveer 100.000 mensen binnen Nederland met dit probleem te maken hebben. Ontlastingsincontinentie is het verliezen van ontlasting zonder dat u dit wilt, of het niet kunnen ophouden ervan. De schaamte voor dit probleem is nog groter dan bij incontinentie voor urine. Toch is het belangrijk om toenadering tot uw huisarts te zoeken.

Hoe houdt u normaal gesproken uw ontlasting op?

Uw ontlasting wordt in uw endeldarm opgeslagen. Dit is het laatste deel van de dikke darm. Raakt uw endeldarm vol, dan wordt er een signaal afgegeven dat u vertelt dat het tijd is om het toilet te bezoeken. Dit ervaart u als aandrang, oftewel de druk op uw anus. Een kringspier sluit uw endeldarm af. Dit is dus de spier waarmee u uw ontlasting ophoudt. Bestaat er een probleem met deze spier, of met de bekkenbodemspieren? Dan wordt het ophouden van uw ontlasting een probleem.

Hoe wordt de diagnose ontlastingsincontinentie gesteld?

Verliest u ontlasting op momenten dat dat niet de bedoeling is? Kunt u de ontlasting maar moeizaam ophouden? Dan is het belangrijk dat u naar uw huisarts stapt om deze klachten met hem of haar te bespreken, hoe moeilijk u dat ook vindt. Uw huisarts kan een kort in- en uitwendig onderzoek uitvoeren, maar ook is het mogelijk dat uw arts u naar een MDL-arts in het ziekenhuis doorverwijst. Deze specialist kan bij u verschillende onderzoeken uitvoeren, waaronder een MRI, een manometrie en een endo-anale echo. Deze kunnen beschadigingen in beeld brengen.

Klachten die bij ontlastingsincontinentie horen

Bij ontlastingsincontinentie kan er sprake zijn van uiteenlopende klachten die samen ook een combinatie kunnen vormen. De belangrijkste klachten zijn ongewild verlies van ontlasting en het niet kunnen ophouden ervan. Ook kan het zijn dat u geen aandrang ervaart. Niet zelden vinden mensen met ontlastingsincontinentie het ook erg lastig om windjes op te houden. Ook pijn en jeuk rond de anus zijn klachten die bij ontlastingsincontinentie kunnen optreden, net als matig slijmverlies uit de anus.

Is er bij deze vorm van incontinentie behandeling mogelijk?

Het goede nieuws is dat er, net als bij urine-incontinentie, verschillende behandelingen mogelijk zijn. Welke behandeling het beste voor u is, is afhankelijk van de oorzaak van uw incontinentie. Zijn uw kringspier en/of bekkenbodemspieren verslapt of beschadigd, dan wordt er vaak bekkenbodemfysiotherapie ingezet. U traint deze spiergroepen dan onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Zo wordt het ophouden van de ontlasting geleidelijk aan steeds makkelijker.

In ernstige gevallen kan er voor een stoma worden gekozen, of wordt er een operatieve ingreep gepland om uw beschadigde kringspier te herstellen. Ook de relatief nieuwe SNM-methode, waarbij met elektrische impulsen wordt gewerkt, kan een optie zijn. Soms is er geen sprake van verzakkingen of beschadigingen, maar zijn verstopping of diarree de oorzaak. Vaak, maar lang niet altijd, ligt daar een verkeerd voedingspatroon aan ten grondslag. Uw arts kan u helpen door u de juiste voedingsadviezen te verstrekken. Tegen diarree worden regelmatig medicijnen voorgeschreven.

De juiste incontinentiematerialen

Voor de meeste mensen met ontlastingsincontinentie betekent het ontdekken van het feit dat er behandelingen bestaan, dat er een last van hun schouders valt. Men kan uitkijken naar een toekomst zonder incontinentieproblemen, of naar een dusdanige vermindering van de problemen dat deze nauwelijks nog een invloed op het dagelijks leven zullen hebben. Ondertussen kunt u gebruikmaken van incontinentiemateriaal zoals inleggers, incontinentiebroekjes en slips. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld tijdens een reis, kunt u voor een anale tampon kiezen. Uw huisarts kan u hier meer over vertellen. Twijfelt u over welk materiaal het beste bij u past, ga dan naar Hulpmiddelonline.nl en doe de gratis keuzehulp. Hiermee ziet binnen mum van tijd welk materiaal het beste bij u past.