De biologisch-dynamische preparaten

Home / De biologisch-dynamische preparaten

Inleiding

In de biologisch-dynamische landbouw worden acht preparaten gebruikt voor een algehele kwaliteitsverbetering o.a. ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid, ter versteviging van het gewas en voor een betere vertering van de mest of kompost.

De eigenlijke werking van de preparaten is geestelijk of spiritueel van aard; ze zijn geen vervanging voor normale cultuurmaatregelen, zoals een goede rassenkeuze en bemesting, een juiste opzet en samenstelling van de komposthoop e.d.

De preparaten kunnen juist dieper werken als deze cultuurmaatregelen optimaal uitgevoerd worden.De preparaten worden uitgebreid beschreven en behandeld in de Landbouwcursus die Rudolf Steiner in 1924 gaf. Hieruit ontstond de biologisch-dynamische landbouw.

De werking en betekenis van de preparaten kan echter ook zonder theoretische voorkennis in de praktijk door een ieder al doende ervaren worden. Biologisch-dynamische preparaten mogen beschouwd worden als wijze weldoeners.Wijs, omdat ze door hun afkomst en bereiding van veel “weet” hebben.

Weldoeners, omdat ze hun wijsheid beschikbaar stellen aan het landbouworganisme (dus ook aan uw tuin).Met biologisch-dynamische preparaten is de heelheid gediend. Daar worden we weer mens van. We wensen u veel genoegen in het gebruik van de preparaten.

De verschillende preparaten

De preparaten zijn genummerd van 500 t/m 507.Elk preparaat wordt van de grondstof gemaakt waarnaar het genoemd is; koemestpreparaat wordt van koemest gemaakt. De grondstoffen worden tot preparaat door ze op een bepaalde manier te bewerken (prepareren). Doorgaans door de grondstoffen (m.u.v. valeriaan) in te graven in de bouwvoor gedurende een half jaar.

De spuitpreparaten

Deze (koemest- en kiezelpreparaat) worden eerst een uur in water geroerd. Hoe dit in zijn werk gaat, staat uitgebreid beschreven in de gebruikshandleiding die bij de preparaten wordt bijgesloten.

Het koemestpreparaat(500) wordt vervolgens op de bodem gespoten o.a. ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid en de wortelactiviteit. Het kiezelpreparaat(501) wordt op het gewas gespoten ter versterking van het gewas in zijn geheel (o.a. om de vruchtzetting te bevorderen).

De kompostpreparaten

Duizendblad- (502), kamille- (503), brandnetel- (504), eikenschors- (505), paardebloempreparaat (506) worden in de mest- of komposthoop aangebracht. Het vloeibare valeriaanprepararaat (507) wordt over de komposthoop gegoten. Dit wordt gedaan om de vertering te bevorderen en de kompost ontvankelijker te maken voor de inwerking van kosmische krachten.

Hoeveel preparaat?

Voor de spuitpreparaten (koemest- en kiezelpreparaat) geldt als grove vuistregel: 4 portie’s per hectare (= 100 m x 100 m).Voor de kompostpreparaten geldt: 1 set van zes kompost-preparaten voor 8 m3 mest of kompost (dit is een “normale” komposthoop).

De preparaten kunnen (voor gebruik) voor langere tijd bewaard worden, geheel omgeven door turfmolm in een daarvoor geschikte kist of pot. Nadat de preparaten uit deze beschermende omhulling zijn gehaald is de houdbaarheid beperkt en verdient het aanbeveling het preparaat binnen enkele dagen (na ontvangst) te gebruiken. Grotere hoeveelheden zijn wat langer houdbaar buiten de turfmolm.

Wanneer toepassen?

Het koemestpreparaat bij voorkeur toepassen vlak vσσr en na ‘t zaaien en/of planten en tijdens de wortelfase van het gewas. Het kan uitgebracht worden op de bodem of het gewas, nadat het (bij voorkeur s’ middags vanaf 16.00 uur) geroerd is in water. Het kiezelpreparaat kan het beste verspoten worden wanneer hetgeen we willen oogsten tot vorm komt; bijvoorbeeld de slakrop “zich zet” of de vruchten gaan rijpen. We verspuiten het op ‘t gewas. Er is een verschil tussen ochtend- en middagkiezel:

Ochtendkiezel roer je vanaf zonsopgang en is ter versterking van de groei- en vormkrachten van het gewas in de uitbreidingsfase (stengel en bladvorming).

Middagkiezel: roeren en verspuiten vanaf ca. 15.00-16.00 uur, wanneer hetgeen we willen oogsten tot vorm komt (vanaf de bloem/vrucht fase). Dit ter bevordering van o.a. de houdbaarheid en de smaak van het oogstproduct.

De kompostpreparaten kunnen tijdens het gehele komposteringsproces ingebracht worden, maar bij voorkeur als de hoop afgedekt wordt of na het evt. omzetten van de hoop.

Zelf maken van preparaten

De BD-Vereniging levert ook enkele grondstoffen voor het zelf maken van preparaten:

Ruwe kiezel en hertenblazen zijn altijd op voorraad.

Koehoorns moeten in juli besteld worden om levering te garanderen (dit wordt meestal in het ledenblad “Dynamisch Perspectief” aangekondigd). Vervoer van grotere hoeveelheden koehoorns wordt in overleg geregeld.

Incidenteel en in overleg zijn gedroogde bloemen (duizendblad-, kamille- en paardebloemen) verkrijgbaar.

Op verzoek kan een preparatenkist worden geleverd.