Coaching, intervisie en boerenbezoek

Home / Coaching, intervisie en boerenbezoek

Een heldere visie en vakbekwame boeren zijn van groot belang voor de biologisch-dynamische landbouw. Om het Demeter-keurmerk waar te maken in de markt geldt: “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.

De BD-vereniging neemt daarom professionalisering van de bd-boeren ter harte en wil het streven naar bd-vakmanschap ondersteunen. BD-landbouw in de praktijk brengen is geen weg van de minste weerstand, samen gaan we de problemen te lijf door bijvoorbeeld:

De dynamische kant van het bedrijf staat onder druk, bijvoorbeeld omdat de dagelijkse bezigheden de boer volledig in beslag nemen.

De BD aspecten op het bedrijf waren inspirerend, maar men is “even de weg kwijt”.

De boer wil met een kenner of met collega’s van gedachten wisselen over bd-thema’s of dilemma’s om zelf weer verder te komen met het bedrijf.

Waarom deze projecten?

Blijven werken aan je professionaliteit is een maatschappelijke vereiste, ook voor BD-boeren.

Een heldere BD-visie en vakbekwame BD-boeren zijn van groot belang voor de BD-vereniging. Ook handelaren en afnemers zijn gebaat bij professionaliteit en een duidelijk gezicht van de BD-landbouw die zij vertegenwoordigen. Daarom heeft de BD-vereniging ‘professionalisering’ als speerpunt gekozen voor haar beleid.

De dynamische aspecten van het bedrijf zijn vaak het kind van de rekening, bijvoorbeeld door economische druk of sociale problematiek. Ontwikkeling is alleen mogelijk wanneer mensen zich scholen, hun ervaringen met elkaar delen, hun kennis aan elkaar doorgeven en elkaar enthousiasmeren.

De projecten coaching, intervisie en boerenbezoek zijn concrete uitwerkingen daarvan. Het zijn uitgebalanceerde formules. De invulling ervan wordt samen met de boeren geformuleerd!

Coaching

Een groeiende groep professionals uit het veld van de BD is bezig zich te scholen als bedrijfscoach. Inmiddels worden 35 bedrijven gecoacht. De bedoeling is dat elke coach tenminste vier bedrijven twee keer per jaar coacht.

Intervisie

Daarnaast is ook de formule van ‘intervisiegroepen’ gelanceerd. Doel is hetzelfde als bij coaching, maar de vorm is anders. Steeds staat een vraag van één van de deelnemers centraal. De gesprekspartners stellen in eerste instantie verhelderende vragen. Pas in tweede instantie komen mogelijke oplossingen in beeld. Door de gesprekken met collega’s zoekt de boer zelf de passende antwoorden. Het helpt als het gesprek geleid wordt door een coach die ervaring heeft in de biologisch-dynamische landbouw en in het coachen.

Een gesprek waarin aandacht en ruimte is voor de ander, maar waarin ook (kritische/stimulerende) vragen worden gesteld, waarin boeren elkaar motiveren om verder te gaan. Er is in eerste instantie gestart met 3 intervisiegroepen en dat is inmiddels uitgegroeid tot 15 actieve groepen, verspreid over heel Nederland en Vlaanderen. De deelnemers en de begeleiders zijn heel enthousiast.

Boerenbezoek

Deze vorm is ontwikkeld in aanvulling op coaching en intervisie. Het is ook hier de bedoeling dat er op gestructureerde wijze met elkaar wordt gesproken, maar nu aan de hand van een rondgang over elkaars bedrijf. Naast verbinding tussen mensen ontstaat er ook een verbinding tussen bedrijven, het biedt mogelijkheid voor hulp en ondersteuning onderling (soms op heel praktisch gebied).