Biologisch-Dynamische Landbouw

Home / Biologisch-Dynamische Landbouw

De biologisch-dynamische landbouw heeft Demeter niet voor niets tot keurmerk verkozen. Bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei spelen een belangrijke rol. Net als in de biologische landbouw wordt er geen gebruik gemaakt van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

Op een aantal punten gaan Demeter-boeren nog een stap verder, zoals in het gebruik van biologische mest en biologisch-dynamisch veevoer van eigen bedrijf. Maar Demeter gaat ook op het andere terrein nog een stap verder. Die stappen hebben alles te maken met het begrip dynamisch.

De bodem

Demeter-boeren besteden veel aandacht aan de bodem. Dat gebeurt onder meer met gecomposteerde mest, die veel beter kan worden opgenomen door planten dan verse mest. Daarnaast werken Demeter-boeren met een ruime vruchtwisseling.

Dit betekent dat een gewas maar eens in de vijf tot zeven jaar op hetzelfde stuk grond mag worden verbouwd. Op Demeter-bedrijven zie je daarom meestal een ruime diversiteit aan gewassen. Zo neemt de vitaliteit en weerbaarheid van planten toe en de kans op ziekten en plagen af.

Planten en dieren

Demeter-boeren werken ook vooral aan de versterking van de eigenheid van planten en dieren. Koeien houden hun horens. Kippen houden hun snavels. En er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van zaadvaste rassen. Dit zijn planten die zich door eigen zaadproductie kunnen voortplanten. Evenwichtige planten die volwassen kunnen worden. Die echt voedsel opleveren waar het leven nog in zit.